11.01.2018 – Edukacja zdrowotna | Ważne informacje| Wszawica

Wszawica

Czytaj więcej... 


11.01.2018 – Higiena | Higiena Dzieci i Młodzieży | Zagadnienia problemowe/Informacje | Wszawica

Wszawica – problem ciągle aktualny!

Wszawica stanowi problem higieniczny z uwagi na łatwość rozprzestrzeniania wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza wtedy, kiedy przebywają w grupach (przedszkola, szkoły, kolonie, obozy itp.). Wielu rodziców uważa problem za wstydliwy i nie mówi o nim innym osobom. Natomiast każdy z rodziców powinien poinformować o tym fakcie dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko. Dyrektor danej placówki obowiązany jest podjąć, we współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą/opiekunem oraz pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, takie działania, które będą skutkować wyeliminowaniem wszawicy

Czytaj więcej... 


19.12.2017 – Higiena | W miejscu pracy | Kampania Zdrowia i Bezpieczne Miejsca Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na lata 2018-2019 zaplanowała realizację następnej kampanii z cyklu „Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Państwowa Inspekcja Sanitarna zachęca wszystkich przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy do wzięcia udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk.

Czytaj więcej... 


14.12.2017 – Edukacja zdrowotna | Akcje i Kampanie społeczne | Wyniki festiwalu

Czytaj więcej... 


07.12.2017 – Edukacja zdrowotna | Akcje i Kampanie społeczne | XXV Festiwal "Promocja zdrowia w sztuce teatralnej"

Element realizowanego w szkołach programu, którego celem jest wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia oraz zintegrowanie środowiska szkolnego na rzecz promowania zdrowia.

Czytaj więcej... 


21.11.2017 – Edukacja zdrowotna | Akcje i Kampanie społeczne | #mamczasrozmawiać

W piątek 17 listopada ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”

Czytaj więcej... 


17.11.2017 – Edukacja zdrowotna | Akcje i Kampanie społeczne | Europejski Dzień wiedzy o Antybiotykach

18 Listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Czytaj więcej...


24.10.2017 – Żywność | Komunikaty | Gorzkie pestki moreli i migdały

Czy spożywanie gorzkich pestek moreli i gorzkich migdałów jest bezpieczne?
Na czym polega problem?
Czym one są?

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź w załączonym wyjaśnieniu w formacie .pdf.

Czytaj więcej...


18.09.2017 –  HIGIENA | Dzieci i młodzieży | Zagadnienia problemowe | Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

Czytaj więcej...


12.09.2017 –  ZAPOBIEGANIE | Szczepienia 

Uaktualniona odsłona portalu Szczepienia.info

Czytaj więcej...


08.09.2017 –  WODA | INNE 

Wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące wody w fontannach 

Czytaj więcej...


22.08.2017 –  Edukacja zdrowotna | Akcje i Kampanie społeczne | Zakończenie konkursu "Aktywne i bezpieczne wakacje"

Do konkursu wpłynęło 79 prac.
Komisja konkursowa przyznała 23 nagrody oraz 7 wyróżnień. 

Czytaj więcej...


09.08.2017 –  Edukacja zdrowotna | Akcje i Kampanie społeczne | Bezpieczne wakacje 2017

Byłeś na egzotycznych wakacjach?

Czytaj więcej...


14.07.2017 – LINK 

Ognisko WZW A wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami w Europie i Polsce

Czytaj więcej...