ARS, czyli jak dbać o miłość?

Ogólnopolski program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”


Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą.

Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje od 2013 roku, przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

Program ARS, od lutego 2018 r. jest w Bazie Programów Rekomendowanych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dlatego też szczególnie zachęcamy do jego realizacji. Ponadto program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

pdf icon

Krótka prezentacja o programie

Program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?" dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.

pdf icon

Podręcznik do programu

Podręcznik do programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Zmiana wielkości czcionki