Higiena komunalna

 1. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, m.in. zakładach fryzjerskich i kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, hotelach i innych obiektach noclegowych, sanatoriach i szaletach publicznych.
 2. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej:
  • z wodociągów publicznych,
  • ze studni wykorzystywanych do celów komercyjnych i publicznych
 3. Kontrola jakości wody przeznaczonej do kąpieli w pływalniach, basenach kąpielowych i kąpieliskach.
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich oraz ich transport w obrębie kraju koleją, samolotami lub statkami oraz poza granice państwa. Opiniowanie wniosków w sprawie przywozu zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
 5. Wydawanie opinii sanitarnych w sprawie organizacji imprez masowych.
 6. Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin powiatu wałbrzyskiego.
 7. Rozpatrywanie interwencji ludności, dotyczących zagrożeń sanitarnych występujących w środowisku bytowania ludzi.

Dodatkowa działalność

 1. Konsultacje w zakresie:
 2. wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów użyteczności publicznej, m. in. takich jak: zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, toalety publiczne, obiekty noclegowe (hotele, motele, pensjonaty i inne), sanatoria,
 3. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu oraz związanych z nią zagrożeń zdrowotnych,
 4. wymogów sanitarnych dla wody w pływalniach krytych, basenach czynnych sezonowo oraz kąpieliskach.
 5. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-technicznych w obiektach świadczących usługi takich jak:
 6. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
 7. salony odnowy biologicznej,
 8. ustępy publiczne, hotele, obiekty noclegowe i inne.
 9. Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska Delegaturą w Wałbrzychu, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony środowiska bytowania człowieka.

Publikacje działu


 

Zmiana wielkości czcionki