Higiena pracy

1. Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy.

2. Sprawowanie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania  i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych.

Dodatkowa działalność

Porady i konsultacje:

 • udzielanie porad  w zakresie prawa dotyczącego zagadnień Higieny Pracy
 • udzielanie instruktażu w trakcie kontroli zakładów
 • udzielanie porad  w zakresie przepisów prawnych dotyczących  substancji i mieszanin  chemicznych
 • udzielanie porad  w zakresie chorób zawodowych

Współpraca z:

 • Państwową Inspekcją Pracy,
 • Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska,
 • Ośrodkami Medycyny Pracy,
 • Instytutami Medycyny Pracy,
 • Policją
Interesant może otrzymać w Oddziale Higieny Pracy informacje dotyczące:
 • chorób zawodowych,
 • przepisów dot. higieny pracy,
 • czynników szkodliwych w miejscu pracy,
 • przepisów dot. substancji i preparatów chemicznych w tym, prekursorów narkotyków,
 • produktów biobójczych, detergentów

Publikacje działu


 

Zmiana wielkości czcionki