Higiena żywności

 1. Nadzór nad środkami spożywczymi zawierającymi GMO
 2. Pobór próbek żywności, przedmiotów użytku, sanitarnych
 3. Kontrole sanitarne zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu
 4. Opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych
 5. Ocena wyżywienia w placówkach oświatowo-wychowawczych
 6. Rozpatrywanie skarg oraz interwencje

Dodatkowa działalność

Porady i konsultacje z zakresu:

 • opiniowanie projektów techniczno-technologicznych
 • konsultacja w zakresie znakowania gotowego wyrobu
 • wymogów jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • konsultacja w sprawie wymagań sanitarnych dla osób podejmujących działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością
 • współpraca z:
  • WIS, PIH
  • Straż Miejska, Policja
  • jednostkami samorządowymi, podmiotami, fundacjami, etc.
  • komórkami organizacyjnymi PIS;

Publikacje działu


 

Zmiana wielkości czcionki