Informacja dot. uzyskania informacji o dodatnim wyniku wymazu RT -PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo !

W przypadku uzyskania informacji o dodatnim wyniku wymazu RT – PCR w kierunku wirusa SARS-Cov2 bardzo prosimy o przesłanie swojego wyniku oraz zgłoszenie do nas, najlepiej drogą mailową na adres psse.walbrzych@pis.gov.pl danych osób wspólnie zamieszkujących (PESEL, adres,numer telefonu – tylko osoby pełnoletnie) w celu objęcia ich kwarantanną. Przyspieszy to proces wpisywania do bazy EWP.
Kwarantanna domowników trwa przez okres izolacji i następnie przez 10 kolejnych dni po zakończeniu izolacji.

Dziękujemy – Pracownicy PSSE w Wałbrzychu

Zmiana wielkości czcionki