Informacja dla osób powracających z zagranicy od dnia 01 kwietnia 2020 r.

Informacja dla osób powracających z zagranicy od dnia 01 kwietnia 2020r.

PSSE w Wałbrzychu informuje, że osoby powracające z zagranicy od dnia 1 kwietnia 2020 r. mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Ponadto osoby powracające z zagranicy mają obowiązek przekazać do Policji albo PSSE w Wałbrzychu dane osób, z którymi będą odbywać kwarantannę: Imię, Nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu.
W okresie od 1.05.2020r. do 3.05.2020r. powyższy obowiązek można spełnić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres psse.walbrzych@pis.gov.pl zawierającej oświadczenie osoby przekraczającej granice wraz z przekazaniem informacji o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i telefonu wszystkich osób wspólnie z nią zamieszkujących bądź gospodarujących. Wiadomość e-mail powinna zawierać dane zgodnie z formularzem zamieszczonym poniżej:

Plik .pdf do pobrania

Formularz Oświadczenia osoby przekraczającej granice RP

Plik .docx do pobrania

Formularz Oświadczenia osoby przekraczającej granice RP

Osoby podlegające kwarantannie mają również obowiązek zainstalowania na urządzeniu mobilnym oprogramowania Kwarantanna domowa

(Aplikacja kwarantanna domowa https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa )

oraz obowiązek jej używania w celu potwierdzenia odbywania kwarantanny.

W przypadku nieposiadania odpowiedniego urządzenia, należy niezwłocznie złożyć do Policji lub PSSE w Wałbrzychu oświadczenie ( list, e-mail, ePUAP ) podając swoje dane osobowe i miejsce odbywania kwarantanny oraz zamieścić klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wskazane jest aby oświadczenie zostało złożone:

  • mailowo w formie skanu
  • LUB

  • za pośrednictwem platformy ePUAP z zastosowaniem podpisu zaufanego.
 
Zmiana wielkości czcionki