Instrukcja wystawiania zleceń dla lekarzy POZ

Procedura Zlecenia Badania w kierunku SARS-CoV-2 dla Pacjentów Niesamodzielnych.

W celu zlecenia pobrania wymazu u pacjenta przez karetkę:

  1. Lekarz POZ wprowadza dane pacjenta do systemu gabinet.gov.pl
  2. Wystawia zlecenie pobrania i zaznacza pole „Potrzeba wysłania karetki wymazówki”
  3. Lekarz monitoruje wynik w systemie gabinet.gov.pl i informuje pacjenta.

W przypadku jednorazowych problemów z systemem gabinet.gov.pl i niemożliwością wprowadzenia pacjenta do ww. systemu, lekarz wysyła FORMULARZ do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Adres e-mail: wymazy@wsse.wroclaw.pl w tytule wiadomości „ZLECENIE LEKARZA POZ NA KARETKĘ WYMAZOWĄ”

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#mapa

Wzór zlecenia badań w kierunku SARS-CoV-2 dla Pacjenta Niesamodzielnego

w przypadku braku możliwość wpisania w systemie gabinet.gov.pl

Zmiana wielkości czcionki