tel: 74 84 775 69
e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl
Numery telefonów dla osób powracających zza granicy od dnia 15.03.2020r.
(czynny w godzinach urzędowania poniedziałek-piątek):

517 946 116
518 134 767

Komunikat PPIS w Wałbrzychu nr 4 dot. budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej

Zmiana wielkości czcionki