Kontakt

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 7:00 – 14:35

Numery telefonu: +48 74 847 75 66 do 70
+48 74 847 75 69 (sekretariat)

 • Sekretariat 17, 19
 • Higiena pracy 46
 • Higiena komunalna 49
 • Higiena żywności 30
 • Higiena dzieci i młodzieży 40
 • Oświata zdrowotna 52
 • Epidemiologia 58, 21, 22
 • Laboratorium mikrobiologiczne 45
 • Laboratorium Badań i Analiz  Chemicznych 14
 • Zapobiegawczy nadzór sanitarny 44
 • Badania mikrobiologiczne 14

Telefon alarmowy odbierany od poniedziałku do piątku po 14:35 oraz w sobotę i w niedzielę:
607 634 297

Na alarmowy telefon prosimy dzwonić tylko i wyłącznie w sytuacjach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich jak wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą, masowych zatruć pokarmowych

Numery telefonów dla dyrektorów szkół do szybkiego kontaktu odbierany w godzinach od 7:00 do 14:35 od poniedziałku do piątku:
74 84 775 70 wew. 40
517 946 116

Adres e-mail:
psse.walbrzych@pis.gov.pl

ePUAP: /psse_walbrzych/domyslna

NIP: 886 20 60 688

REGON: 89 072 37 69

Zmiana wielkości czcionki