Nakaz PPIS dla punktów usługowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu nakazuje
stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych:

  1. Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel lub konsument ma częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, klawiatury kas, terminali płatniczych, komputerów; kosze i wózki zakupowe).
  2. Myć i dezynfekować powierzchnie produkcyjne i posiadające kontakt z żywnością (stoły produkcyjne, pojemniki, w których przechowuje się żywność, wagi, regały, półki, urządzenia chłodnicze).
  3. Zabezpieczać osłonami środki spożywcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia (pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze, wędliny, sery) przed zanieczyszczeniami rozprzestrzeniającymi się drogą kropelkową.
  4. Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi.
  5. Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk” oraz dezynfekować własne telefony komórkowe.
  6. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  7. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

Powyższe zalecenia należy wdrożyć natychmiast.


Zmiana wielkości czcionki