Odbiór wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (wymazy)

 

PESEL (w przypadku obcokrajowców bez PESELU – numer paszportu)

ID badaniaProszę wybrać stację, w której było zlecane badanie!

Aby mieć możliwość odbioru wyniku poprzez stronę internetową należy przy zlecaniu badania wybrać opcję „odbiór elektroniczny”. Następnie podczas realizacji zamówienia zostanie wygenerowany identyfikator badania, który należy podać podczas odbioru wyniku na stronie internetowej wraz z peselem. (należy zawrzeć również znak „_”) Obcokrajowcy, którzy przy zlecaniu badania podali numer paszportu podają go w formularzu zamiast numeru PESEL.

Identyfikator badania znajduje się na wydruku zamówienia:

Zmiana wielkości czcionki