Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o nieuleganie panice!

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Wałbrzychu apeluje o nieuleganie panice !

Zachorowanie na COVID-19 wywołane przez nowy typ koronawirusa SARS-CoV-2 podobne jest do zachorowania na grypę. Ogromna większość osób zdrowieje, co potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia i eksperci w dziedzinie chorób zakaźnych. Obie choroby mogą być groźne dla osób o obniżonej odporności: chorujących na chorobę nowotworową, po przeszczepach, stosujących leki immunosupresyjne, stosujących duże dawki sterydów, z przewlekłymi chorobami nerek, serca, płuc, wątroby i innymi poważnymi schorzeniami w stadium zaostrzenia.

Osoby, które wróciły z krajów, gdzie jest potwierdzone przenoszenie się zakażenia z człowieka na człowieka, są zdrowe i nie mają poważnych objawów chorobowych:

  • nie zgłaszają się do lekarzy POZ ani do Oddziału Infekcyjnego przy Batorego w Wałbrzychu,
  • prowadzą samokontrolę stanu zdrowia w domu.

Tylko pacjenci z ostrym zakażeniem układu oddechowego (nagły początek i co   najmniej jeden z następujących objawów: kaszel, gorączka, duszność) zgłaszają się do oddziału infekcyjnego.

Pacjenci z łagodnymi i lżejszymi objawami, wymagający pomocy lekarskiej zgłaszają ten fakt telefonicznie swojemu lekarzowi w POZ.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Wałbrzychu obejmuje nadzorem epidemiologicznym tylko i wyłącznie osoby z podejrzeniem zakażenia, u których występują objawy chorobowe: gorączka, kaszel, duszność lub miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

UWAGA!

Na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego brak jest Oddziału Zakaźnego dla dzieci.

Zmiana wielkości czcionki