Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Informacje o świadczeniach chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy są dostępne na stronie ZUS.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001
Zmiana wielkości czcionki