Uwaga! Osoby z dodatnim wynikiem wymazu w kierunku RT PCR wirusa SARS – CoV2

Uwaga! 

Osoby z dodatnim wynikiem wymazu w kierunku RT PCR wirusa SARS – CoV2

  1. W pierwszej kolejności proszę zgłosić się do lekarza POZ, który skieruje Państwa na izolację domową oraz ma obowiązek poinformować PSSE o tym fakcie poprzez przesłanie druku ZLK1 i wyniku badania oraz numeru Państwa telefonu w celu kontaktu.
  2. Proszę czekać na kontakt telefoniczny pracownika Inspekcji Sanitarnej z Państwem, przygotować numery PESEL i numery telefonów kontaktowych wszystkich osób wspólnie mieszkających, które zostaną objęte kwarantanną.

Informujemy, że podstawą do nakładania kwarantanny na domowników osoby zakażonej oraz osób z kontaktu o dużym ryzyku z osobą zakażoną, jest przesłanie do PSSE w Wałbrzychu dodatniego wyniku badania RT PCR.

Zmiana wielkości czcionki