Promocja zdrowia w sztuce teatralnej – Wybieram Zdrowie

Autorski Program edukacyjny „Promocja Zdrowia w Sztuce Teatralnej Dziecięcej i Młodzieżowej – Wybieram Zdrowie”.

Program został opracowany przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu i jest realizowany przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wałbrzychu, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.

Celem programu jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu i zapobieganiu chorobom, zapobieganie uzależnieniom, wyrabianie świadomości zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, a także integracja środowiska szkolnego na rzecz promowania zdrowia.

Grupą docelową są dzieci i młodzież z wałbrzyskich szkół podstawowych . Poprzez opracowanie scenariusza i prezentowanie sztuki dzieci i młodzież efektywniej zdobywają wiedzę o zdrowiu i uczą swoich rówieśników. Udział w programie zwiększa integrację środowiska szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych, daje możliwość udziału w ciekawej formie edukacyjnej jaką jest sztuka teatralna. Realizacja programu kończy się prezentacją najlepszych sztuk na Festiwalu w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.
Przystąpienie do realizacji programu pomoże państwu w realizacji takich zadań szkoły jak:

  • rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie, poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych,
  • wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni,
  • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
  • realizacja celów edukacyjnych, min. motywowania uczniów do podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.

pdf icon

Regulamin

Regulamin programu "Promocja zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej - Wybieram Zdrowie"

Zmiana wielkości czcionki