Wybierz życie – pierwszy krok

Wojewódzki program edukacyjny „ Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.

Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat jego profilaktyki.

Adresowany jest do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych, rodziców i opiekunów uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Program może być realizowany w ramach międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna, w trakcie lekcji biologii, wychowania do życia w rodzinie, godziny wychowawczej i innych. Realizatorami programu mogą być wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagodzy, pielęgniarki, zaproszeni goście i inni.

pdf icon

Poradnik

Poradnik dla realizatorów programu edukacyjnego "Wybierz Życie - Pierwszy Krok".

pdf icon

Ulotka

Ulotka programu edukacyjnego "Wybierz Życie - Pierwszy Krok".

pdf icon

Zakładka

Zakładka programu edukacyjnego "Wybierz Życie - Pierwszy Krok".

Zmiana wielkości czcionki