Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole:

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów:

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej:

Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży:

Wytyczne – organizacja opieki w bursach i internatach:

Zmiana wielkości czcionki