Wytyczne WHO dla przedsiębiorców spożywczych w zakresie COVID-19

Wytyczne WHO dla przedsiębiorców spożywczych w zakresie COVID-19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf

 

źródło: gis.gov.pl

 

Zmiana wielkości czcionki