tel: 74 84 775 69
e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl
Numery telefonów dla osób powracających zza granicy od dnia 15.03.2020r.
(czynny w godzinach urzędowania poniedziałek-piątek):

517 946 116
518 134 767

Zalecenia PPIS dla podmiotów leczniczych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu zaleca podmiotom leczniczym
w związku z ogłoszeniem przez WHO Pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aby wszelkie konsultacje pacjentów odbywały się drogą telefoniczną. W sytuacji gdy wizyta lekarska jest niezbędna należy umówić wizytę z zachowaniem rozdziału czasowego pacjentów, skrócić czas przyjmowania, w miarę możliwości zachować odległość wynoszącą 3 metry między lekarzem a pacjentem oraz stosować środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Zmiana wielkości czcionki