Zalecenia PPIS dla podmiotów leczniczych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu zaleca podmiotom leczniczym
w związku z ogłoszeniem przez WHO Pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aby wszelkie konsultacje pacjentów odbywały się drogą telefoniczną. W sytuacji gdy wizyta lekarska jest niezbędna należy umówić wizytę z zachowaniem rozdziału czasowego pacjentów, skrócić czas przyjmowania, w miarę możliwości zachować odległość wynoszącą 3 metry między lekarzem a pacjentem oraz stosować środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Zmiana wielkości czcionki