Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb
  • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy
  • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi

Podręcznik dla koordynatora zawiera propozycje zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  • Poznajmy się bliżej
  • Laboratorium ciała
  • Naucz się mówić „nie”
  • Znajdź właściwe rozwiązanie
  • Uwierz w siebie.

Program skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

pdf icon

Poradnik

Poradnik do programu "Znajdź właściwe rozwiązanie".

Zmiana wielkości czcionki